Program za sprostitev in notranjo moč

Program za sprostitev in notranjo moč Program za sprostitev in notranjo moč sva izdelali Maruša Zaletel Tekavc in Maja Gedei in je namenjen vsem, ki se vsakodnevno soočajo s stresom v službi ali doma. Program obsega cc. 1:50h video posnetkov, v katerih boste izvedeli, kako stres učinkuje na živčni sistem, kako delujejo sprostitvene vaje in…

Histrionična motnja osebnosti

Histrionična motnja osebnosti Motnje osebnosti so v klasifikaciji DSM-IV (1994) definirane kot trajen vzorec notranjega izkustva in vedenja, ki pomembno odstopa od pričakovanj posameznikovega kulturnega okolja in se odražajo na vsaj dveh področjih: kogniciji, čustvovanju, medsebojnih odnosih in/ali kontroli impulzov (DSM-IV, 1994, p. 633). Ti vzorci so togi, vztrajni in stabilni, pojavljajo se že v…

Motnje osebnosti

Motnje osebnosti Kaj je osebnost? V latinščini beseda persona pomeni masko. Specifično se nanaša na maske, ki so jih v preteklosti nosili igralci v gledališču in so predstavljale tipične značilnosti določenega karakterja. Tako bi lahko rekli, da osebnost predstavlja obraz (masko), ki ga kažemo svetu, pa tudi naše notranje bistvo. V psihologiji osebnosti obstaja veliko…